Strand házirend

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, RENDELKEZÉSEK
 • Üzemeltető: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a

létesítmény: Csitáry G. Emil Uszoda és Strand

 • Ezen Házirend rendelkezéseinek betartása a jegy megvásárlásával és a strand területére való belépéssel kötelezővé válik a vendég számára. Aki a Házirendet megsérti, attól a szolgáltatás megtagadható és a strand területének elhagyására kötelezhető. A vendég ebben az esetben jegyár visszatérítést nem követelhet, a szolgáltatás megtagadása miatt felmerülő kártérítésre nem tarthat igényt.
 • A strand vezetésének és minden dolgozójának az a célja, hogy biztosítsa vendégeink kulturált és magas szintű kiszolgálását, pihenését, baleset és egészségvédelmét, a társadalmi és személyi tulajdon védelmét. Kötelességünk gondoskodni az egészségügyi, hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről.
 • A vendégeink jogosultak a szolgáltatás módját, annak minőségét, vagy a szolgáltatást végző dolgozóink magatartását kifogásolni, észrevételeiket szóban vagy írásban megtenni.
 • A vonatkozó egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően folyamatosan biztosítjuk medencék vizének hatóságilag előírt minőségét, a medencék és a terület takarítását, tisztántartását.
 • A vízvizsgálat eredménye a bejáratnál kerül kifüggesztésre.
 • Az strandot csak érvényes jegy megváltásával, a kapott karszalag viselésével, mindenki saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe.
 • Érvényes karszalag nélkül a strandon nem szabad tartózkodni.
 • A vendégek számára a strand területén több vendéglátó egység üzemel, melyek kizárólag a nyitva tartási időn belül látogathatók.
 • A strandot lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők, görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek nem vehetik igénybe.
 • A strand berendezési, felszerelési tárgyaira, ültetvényeire, kérjük, vigyázzanak. Aki szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, azzal szemben a vezetőség a kár megtérítését követelheti.
 • A gyermekek a medencéket szülői felügyelet mellett, szükség szerint speciális úszópelenka használata mellett vehetik, igénybe. A gyermek medencét csak kisgyermekek használhatják.

 

 • A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján, a strand területén dohányozni csak a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt csikktartókban helyezzék el.

 

Tilos

 • A strand egész területén szemetelni.
 • Kutyát és más állatot bevinni.
 • A medencéket előfürdő, zuhany használata nélkül igénybe venni.
 • A strand medencéiben étkezni, italt fogyasztani, törékeny, vagy bármely más balesetet és sérülést előidéző tárgyat bevinni és a medencék vizét egyéb módon szennyezni
 • Úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.
 • A fürdőzők nyugalmát zavarni, testi épségét veszélyeztetni.
 • A padokat, székeket, egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni.
 • A medence lépcsőjén folyamatosan tartózkodni, akadályozni mások közlekedését.
 • A strand berendezéseit, felszereléseit rongálni vagy célszerűtlenül használni.
 • Közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni.
 • Utcai ruhában a medencéket használni.
 • A vendégeknek a fürdőzők elől elzárt területen illetve üzemi területen tartózkodni.

 

 1. ÜZEMIDŐ, JEGYKIADÁS
 • A strand nyitva tartásának idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
 • A pénztárzárás a strandzárórát megelőző 3/4 órával történik.
 • A strand zárása időpontjával egyidejűleg a strand területét el kell hagyni!
 • Az üzemidőt a strand vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (eső, hirtelen lehűlés, hőségriadó, műszaki hiba, közegészségi előírás stb.),melyről a vendégek részére tájékoztatást ad.
 • A szolgálatban lévő műszakvezető az időjárási körülményekre tekintettel jogosult a medencéket lezárni és azok kiürítését elrendelni. Ideiglenes lezárás esetén a medencékben tovább tartózkodni még saját felelősségre sem lehet.
 • A pénztárnál váltott jegy csak arra a napra, egyszeri belépésre érvényes.
 • Gyermekek részére 3 év alatt díjtalan a belépés.
 • Kedvezményes jegy diákigazolvány (18 éves korig), nyugdíjas igazolvány valamint rokkantsági igazolvány felmutatásával vehető igénybe.

 

III.      VÁSÁRLÓK KÖNYVE, ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

 • Vásárlók könyve a strand pénztáránál található. A strand vezetője az észrevételt a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálja, illetőleg ennek alapján a szükséges intézkedést megteszi.
 • Az elsősegélynyújtó hely külön felirattal és jellel jelölt.
 • A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A sérülésről a strand alkalmazottja nyilvántartást vezet. Kérjük, hogy a „baleseti napló”-ban történt bejegyzést - egyetértés esetén - írja alá!

 

 1. ÉRTÉKMEGŐRZÉS
 • Pénz, nemesfém és egyéb értéktárgyaikat vendégeink az értékmegőrzőben helyezzék el. Csak az itt elhelyezett értéktárgyakért vállal felelősséget a vezetőség.
 • A strand területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a strandvezetőség felelősséget nem vállal.
 • Kérjük, hogy a talált tárgyakat az értékmegőrzőben dolgozóknak adják le!
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • A strand területén olyan játékot játszani vagy magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, a fürdőzők nyugalmát zavarja, nem szabad.
 • Az úszómedencét csak úszni tudók használhatják. 120 cm-es mélységnél „MÉLYVÍZ” feliratot helyeztünk el.
 • Az úszómester (vízőr) felelős az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medence vizeinek tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért a vízből mentettekhez az orvos kihívásáért akkor is, ha a mentés látszólag zavartalanul folyt le és a mentett jól érzi magát.
 • A strandon felelős szolgálati tevékenységet ellátó (műszakvezető, úszómester, vízőr) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 • A házirend a strandon jól látható helyen kifüggesztésre került.
 • A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a strandvezetője felelős.

 

 1. CSÚSZDÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
 • A strand területén található csúszdák használati díját a belépő jegy tartalmazza.
 • A csúszdákat csak úszni tudó vendégek vehetik igénybe.
 • A csúszdák érkező medencéire a sportmedencékre vonatkozó előírások érvényesek, azok betartása kötelező.
 • A csúszdák használata esetén kötelező a kezelő személyzet utasításának, a csúszdák indítóállása melletti információs tábláin szereplők betartása. (testtartás, súlykorlátozás, védőtávolság, érkező medence elhagyása)
 • A családi csúszdák kivételével a csúszdákat egy időben csak egy személy veheti igénybe, több személy együttes csúszása szigorúan tilos!
 • A csúszda használata közben tilos ékszert, napszemüveget valamint egyéb személyi sérülést és a csúszda felületén sérülést okozó tárgyat viselni.
 • A csúszdák csak a meghatározott üzemidőben használhatóak, melynek pontos ideje a csúszdák melletti táblán megtalálható.

Hőségriadó

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024.06.19-én szerdán 0 órától 22-én pénteken 24 óráig hőségriasztás van életbe, ezért a strand 1 órával tovább tart majd nyitva.

Tájékoztatás

Kedves Vendégeink!

2024.06.15-től az uszoda nyitva tartása megváltozik!

Hétfőtől Péntekig

5:30-20:00

Szombat

06:00-20:00

Vasárnap

07:00-20:00

Információk

2023.09.04-től a közönség számára hétköznapokon (hétfőtől - péntekig) 5:30-16:30-ig a sátras medencében 2 pályát a, a 33m-es medencében egész nyitva tartási időben 2 pályát biztosítunk.

Szombati napokon a közönség számára a főépületben 2 pályát biztosítunk a szabad helyek függvényében esetlegesen többet is, a sátras medencében a szabad helyek szintén a közönség rendelkezésére állnak.

Vasárnapi napokon a sátras medence zárva, kivéve rendezvények idején. 

Változás

VÁLTOZÁS

A sérült, illetve elhasználódott bérletet csak 3.000 forint díj megfizetése ellenében áll módunkban kicserélni.

2023.05.01-től vásárolt uszodai bérletek lejárati ideje a

vásárlás napjától számított 2 év.

A korábban vásárolt bérletek korlátlan ideig érvényesek.

Strand

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a strand 2024.06.15-én szombaton reggel 8 órakor megnyitja kapuit a strandolni vágyó vendégek részére.

Strandi idénybérlet igénylés

A 2024.évre vonatkozó strandi idénybérletek 2024.június 03. hétfőtől igényelhetőek az uszoda pénztárában.

Ha megőrizték tavalyi plasztik kártyájukat, akkor az igényléskor le kell adnia, melyre az idei szezonra szóló érvényesítő matrica kerül felragasztásra.

Új igénylő esetén (vagy ha nincs meg a régi kártya), akkor a korábbi évekhez hasonlóan fénykép leadásával igényelhető a strandi bérlet.

Minden esetben igényléskor adatvédelmi nyilatkozat kitöltése szükséges!

A szezonbérletek elkészülésének ideje 3-4 munkanap.

Pályabeosztás