Uszoda házirend

I.

Általános rendelkezések

 

 1. A Csitáry G. Emil Uszoda és Strand Házirendjét a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ügyvezetője által elfogadott, valamint a közfürdők üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok  határozzák meg.
 2. Üzemeltető: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a

létesítmény: Csitáry G. Emil Uszoda és Strand

 

 1. A Csitáry G. Emil Uszoda alaptevékenysége, valamint alaptevékenységén kívüli céljai és feladatai:
 • lakossági szabadidősport számára, illetve rekreációs célú uszoda használat biztosítása;
 • a köznevelési program keretében oktatási intézmények számára uszoda használat biztosítása;
 • úszásoktatás biztosítása;
 • versenysport számára uszoda használat biztosítása.

II.

Szolgáltatásokra és közönségforgalomra vonatkozó szabályok

      Az uszoda egész évben folyamatosan (tárgyév január 01-től december 31-ig) üzemel; egyes ünnepnapok, rendezvények, és a rendszeres, évenként ismétlődő karbantartási munkálatok kivételével.

    

 1. Nyitvatartási rend:

Hétfő – Péntek: 5:30-21:00

Szombat:           6:00-20:00

Vasárnap:          7:00-20:00

Időszakos eltérések (pl. strandi szezon) külön hirdetményben.

Megjegyzés: az igénybe vehető medencék, pályák beosztásáról mind a lakossági vendégek, mind a sportolók a földszinti aulában kifüggesztett hirdetményeken, valamint honlapunkon tájékozódhatnak.

 

 1. Az uszoda igénybevételének általános szabályai

 

 • Az uszoda területére a forgóvillával felszerelt kapukon keresztül csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve belépési engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be az uszoda nyitva tartási idejében. Belépőjegy kiadására csak a pénztár jogosult.
 • A pénztárban megvásárolt jegy csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. A kiadott jegyek vissza nem válthatóak. Rendkívüli események, szolgáltatás leállítás esetén bekövetkező jegy/bérlet értékcsökkenésekért az uszoda nem vállal visszafizetési garanciát!
 • A kísérő bérlet és jegy megváltása a szolgáltatás (úszás és szauna) igénybe vételére nem jogosít.
 • Az érvényben lévő árakról és aktuális, közérdekű információkról az árlistából és a főbejáratnál kihelyezett információkból tájékozódhat.
 • Az uszoda medencéit, illetve az uszoda szolgáltatásait mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 • Az uszoda területén biztonsági térfigyelő rendszer működik.
 • Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért és betartatásáért a szolgálatban lévő műszakvezető, valamint az úszómesterek, illetve a biztonsági őrök felelősek.
 • Az uszodában oktatási tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján, bérelt pályán lehetséges.
 • Az uszodában csak érvényes, belépésre jogosító karórával, vagy karszalaggal lehet tartózkodni, melynek viselése kötelező. Ennek meglétét a személyzet bármikor ellenőrizheti.
 • Az érvényes karórával vagy karszalaggal rendelkező vendégeink az uszoda szolgáltatásait azok rendelkezésre állásának függvényében vehetik igénybe.
 • Előre lefoglalt vízfelületeket a medencék mellett kihelyezett foglaltsági táblák is mutatják. A foglalt sávokat, valamint medencéket a foglalás idejére a vendégek nem vehetik igénybe.
 • 6 éven aluli gyermekek kizárólag kísérő felügyeletével, valamint a 6-14 éves úszni tudó gyermekek edzői, vagy kísérői felügyelettel vehetik igénybe a medencéket. A medencetérben 14 év alatti gyermek nagykorú, vagy oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A gyermeket kísérő nagykorúnak kísérő jegyet kell váltania.
 • A mélyvizes medencéket csak úszni tudók használhatják.
 • Az uszoda medencéiben fürdősapka használata kötelező. A medencékben fürdőruha viselete gyermekeknek is kötelező. Csecsemők részére speciális úszópelenka használata kötelező.
 • Babaúszáson kizárólag nagykorú folyamatos jelenlétében, illetve a foglalkozást tartó oktató által meghatározott előírások betartásával vehetnek részt a gyermekek.
 • A medencékben kizárólag a vízilabda egyesület által tartott edzések, illetve mérkőzések alatt lehet labdajátékot folytatni, amely szabályok alól az egyes rendezvények képezhetnek kivételt.
 • Az uszoda berendezési tárgyaiban, eszközeiben szándékos vagy gondatlan magatartással okozott károkért a kár okozója felelősséggel tartozik.
 • Az uszodatérben papucs használata kötelező.
 • Az uszoda térbe történő belépés előtt zuhany és lábmosók használata kötelező.
 • A papírt, szemetet az uszoda területén kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
 • Saját hajszárítót, egyéb elektromos eszközöket csak a vendégek, kísérők saját felelősségvállalása mellett lehet üzemeltetni és kizárólag gumitalpú papucsban! A nem megfelelő eszközök használatából adódó károkért, balesetekért az uszoda nem vállal felelősséget!

 

Tilos!

 • az uszoda hivatalos helyiségeibe (pénztár, gépház) érvényes belépővel is Tilos belépni, ott kizárólag az uszoda arra felhatalmazott dolgozói, illetve az uszoda vezetősége által felhatalmazott személyek tartózkodhatnak.
 • a szemetelés az uszoda teljes területén;
 • a dohányzás az uszoda teljes területén;
 • az öltözőkben, valamint a medencetérben étkezni;
 • az öltözőkben, valamint a medencetérben szeszesitalt, kábító-, vagy bódító hatású szert fogyasztani;
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni (beleértve az öltözőket, zuhanyzókat, közös tereket);
 • az uszoda területére élő állatot bevinni;
 • a medencéket, valamint a szaunát előfürdő (zuhany) nélkül igénybe venni;
 • a medencék vizét és a szaunákat bármely módon szennyezni;
 • a medencék széléről a vízbe ugrálni, a közönséget zavaró játékot folytatni;
 • a medencéket betegen, bőrbetegen, kábítószer hatása alatt, illetve alkoholos befolyásoltság esetén igénybe venni;
 • úszósapka nélkül a vízben tartózkodni, illetve úszni.
 • a medencetérbe utcai cipővel belépni;
 • törékeny vagy sérülést okozó tárgyat a medencékbe, illetve a medencék környékére vinni;
 • záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli uszodai dolgozónak az uszodában engedély nélkül tartózkodni.

 

Amennyiben a felsorolt kizáró ok valamelyike a belépés után válik ismertté, a vendég eltávolítható és erre akár hatósági közeg segítsége is igénybe vehető.

Mindazoktól, akik az uszoda berendezéseit, növényzetét, épületét rongálják, a medence vizét szennyezik, megfertőzik, az üzemeltető a károk, az elmaradt haszon megtérítését követelheti, ellene szabálysértési eljárás indítható és az uszoda területéről eltávolítható. Rendbontás esetén a műszakvezető, úszómester, illetve az alkalmazott őrök segítségét kell kérni. Az uszoda személyzete a szolgálati idő alatt „hivatalos személynek” minősül, ezért őket az kijáró védelem illeti meg.

Az öltözők használati rendje és értékmegőrzés:

 

 • Az uszodai szolgáltatást igénybe vevő vendég belépéskor belépő karórát kap. Az uszoda területén csak érvényes belépő karórával/karszalaggal lehet tartózkodni.
 • Amennyiben elveszítette belépő karóráját, a vendég köteles az okozott kárt megtéríteni.
 • Az uszoda területén talált ruházati- vagy egyéb értéktárgyakat az uszoda személyzetének kell leadni, amelyeket azok igazolt tulajdonosa a pénztárban vehet át.
 • Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi okmányának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia. A talált tárgyakat, ruhadarabokat egy hónapnál hosszabb ideig nem áll módunkban megőrizni.
 • Az uszoda üzemeltetőjének felelőssége az uszoda területére bevitt, és őrizetlenül hagyott dolgokra, értéktárgyakra nem terjed ki.
 • Az öltözőszekrényekben elhelyezett, illetve az őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az öltözőszekrényt nyitó műanyag karóra elvesztése esetén térítés fizetendő.
 • A szekrényekben nem tartható étel, ital, romlandó, fertőzésre alkalmas áru, tűz- és robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, fegyver és annak minősülő tárgy, valamint állat. Az esetleges rongálás, zárcsere teljes költségét a vendégnek kell állnia.
 • A férfiak a női zuhanyozóba, míg a nők a férfiak számára kialakított zuhanyozókba nem léphetnek be.
 • Az 5. életévüket betöltött gyermekek az ellenkező nem számára kialakított zuhanyozókba nem mehetnek be.
 • A családi zuhanyzót kizárólag 10 éves kor alatti gyermekkel együtt lehet használni.

 

Panaszkönyv

Az uszodát látogató vendégek jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy panaszkönyvben (Vásárlók könyve) írásban megtenni.

A bejegyzést az üzemeltető érdemben köteles vizsgálni, és az intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.

A Panaszkönyv az uszoda pénztáránál áll a vendégek rendelkezésére.

 

Elsősegélynyújtás

A vendéget ért esetleges sérülés, rosszullét, esetén az elsősegélynyújtás elsősorban az úszómesterek, műszakvezető feladata. Szükség esetén szintén az ő kötelességük haladéktalanul értesíteni a megfelelő szolgálatokat.

 

A szauna igénybevételének általános szabályai

 

A szaunát a kifüggesztett szauna házirend szerint, mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

A szauna padozatán törölköző használata kötelező!

A szaunát 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelet mellett használhatja.

A szaunák helyiségében tilos mások nyugalmát bármi módon zavarni!

A medencékbe merülés előtt kötelező a zuhany használata.

A szaunába ételt, valamint alkohol tartalmú italt tilos bevinni.

 

Tilos szaunázni:

 • lázas betegség esetén;
 • akut ízületi gyulladásban szenvedők számára nem ajánlott a szauna használata;
 • visszérproblémákkal küzdőknek, bizonyos hormonbetegségekkel vagy bármilyen fertőző betegséggel élőknek;
 • szív- és keringési rendellenesség, vesebetegség esetén;
 • 6 éves kor alatt;
 • alkoholos állapotban vagy kábítószer hatása alatt.

 

 

Záró rendelkezések

Aki a Házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi, és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően a biztonsági szolgálat az uszoda területéről kivezetheti, illetve hatósági közreműködéssel kivezettetheti.

Az uszoda házirendjét megsértő személy az uszoda területéről kitiltható.

Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék uszodánk kulturált és rendeltetésszerű használatát.

 

Aktuális rendezvények

Kedves Vendégeink!

2024.03.02-án szombaton 11 órától zárásig és 03.03-án vasárnap 09:30-15:30-ig  vízilabda mérkőzés miatt a fenti 33m-es medence nem használható.

Ezen idő alatt a közönség számára úszáslehetőség a sátras medencében lesz.

A szauna a rendezvények ideje alatt is zavartalanul üzemel.

Megértésüket köszönjük!

Információk

2023.09.04-től a közönség számára hétköznapokon (hétfőtől - péntekig) 5:30-16:30-ig a sátras medencében 2 pályát a, a 33m-es medencében egész nyitva tartási időben 2 pályát biztosítunk.

Szombati napokon a közönség számára a főépületben 2 pályát biztosítunk a szabad helyek függvényében esetlegesen többet is, a sátras medencében a szabad helyek szintén a közönség rendelkezésére állnak.

Vasárnapi napokon a sátras medence zárva, kivéve rendezvények idején. 

Változás

VÁLTOZÁS

A sérült, illetve elhasználódott bérletet csak 3.000 forint díj megfizetése ellenében áll módunkban kicserélni.

2023.05.01-től vásárolt uszodai bérletek lejárati ideje a

vásárlás napjától számított 2 év.

A korábban vásárolt bérletek korlátlan ideig érvényesek.

Pályabeosztás