Uszoda házirend

I.

Általános rendelkezések

 

 1. A Csitáry G. Emil Uszoda és Strand Házirendjét a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ügyvezetője által elfogadott, valamint a közfürdők üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok  határozzák meg.
 2. Üzemeltető: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a

létesítmény: Csitáry G. Emil Uszoda és Strand

 

 1. A Csitáry G. Emil Uszoda alaptevékenysége, valamint alaptevékenységén kívüli céljai és feladatai:
 • lakossági szabadidősport számára, illetve rekreációs célú uszoda használat biztosítása;
 • a köznevelési program keretében oktatási intézmények számára uszoda használat biztosítása;
 • úszásoktatás biztosítása;
 • versenysport számára uszoda használat biztosítása.

II.

Szolgáltatásokra és közönségforgalomra vonatkozó szabályok

      Az uszoda egész évben folyamatosan (tárgyév január 01-től december 31-ig) üzemel; egyes ünnepnapok, rendezvények, és a rendszeres, évenként ismétlődő karbantartási munkálatok kivételével.

    

 1. Nyitvatartási rend:

Hétfő – Péntek: 5:30-21:00

Szombat:           6:00-20:00

Vasárnap:          7:00-20:00

Időszakos eltérések (pl. strandi szezon) külön hirdetményben.

Megjegyzés: az igénybe vehető medencék, pályák beosztásáról mind a lakossági vendégek, mind a sportolók a földszinti aulában kifüggesztett hirdetményeken, valamint honlapunkon tájékozódhatnak.

 

 1. Az uszoda igénybevételének általános szabályai

 

 • Az uszoda területére a forgóvillával felszerelt kapukon keresztül csak érvényes belépőjeggyel, bérlettel, illetve belépési engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be az uszoda nyitva tartási idejében. Belépőjegy kiadására csak a pénztár jogosult.
 • A pénztárban megvásárolt jegy csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. A kiadott jegyek vissza nem válthatóak. Rendkívüli események, szolgáltatás leállítás esetén bekövetkező jegy/bérlet értékcsökkenésekért az uszoda nem vállal visszafizetési garanciát!
 • A kísérő bérlet és jegy megváltása a szolgáltatás (úszás és szauna) igénybe vételére nem jogosít.
 • Az érvényben lévő árakról és aktuális, közérdekű információkról az árlistából és a főbejáratnál kihelyezett információkból tájékozódhat.
 • Az uszoda medencéit, illetve az uszoda szolgáltatásait mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 • Az uszoda területén biztonsági térfigyelő rendszer működik.
 • Az uszodai rend és az uszodai szabályok betartásáért és betartatásáért a szolgálatban lévő műszakvezető, valamint az úszómesterek, illetve a biztonsági őrök felelősek.
 • Az uszodában oktatási tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye alapján, bérelt pályán lehetséges.
 • Az uszodában csak érvényes, belépésre jogosító karórával, vagy karszalaggal lehet tartózkodni, melynek viselése kötelező. Ennek meglétét a személyzet bármikor ellenőrizheti.
 • Az érvényes karórával vagy karszalaggal rendelkező vendégeink az uszoda szolgáltatásait azok rendelkezésre állásának függvényében vehetik igénybe.
 • Előre lefoglalt vízfelületeket a medencék mellett kihelyezett foglaltsági táblák is mutatják. A foglalt sávokat, valamint medencéket a foglalás idejére a vendégek nem vehetik igénybe.
 • 6 éven aluli gyermekek kizárólag kísérő felügyeletével, valamint a 6-14 éves úszni tudó gyermekek edzői, vagy kísérői felügyelettel vehetik igénybe a medencéket. A medencetérben 14 év alatti gyermek nagykorú, vagy oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A gyermeket kísérő nagykorúnak kísérő jegyet kell váltania.
 • A mélyvizes medencéket csak úszni tudók használhatják.
 • Az uszoda medencéiben fürdősapka használata kötelező. A medencékben fürdőruha viselete gyermekeknek is kötelező. Csecsemők részére speciális úszópelenka használata kötelező.
 • Babaúszáson kizárólag nagykorú folyamatos jelenlétében, illetve a foglalkozást tartó oktató által meghatározott előírások betartásával vehetnek részt a gyermekek.
 • A medencékben kizárólag a vízilabda egyesület által tartott edzések, illetve mérkőzések alatt lehet labdajátékot folytatni, amely szabályok alól az egyes rendezvények képezhetnek kivételt.
 • Az uszoda berendezési tárgyaiban, eszközeiben szándékos vagy gondatlan magatartással okozott károkért a kár okozója felelősséggel tartozik.
 • Az uszodatérben papucs használata kötelező.
 • Az uszoda térbe történő belépés előtt zuhany és lábmosók használata kötelező.
 • A papírt, szemetet az uszoda területén kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni.
 • Saját hajszárítót, egyéb elektromos eszközöket csak a vendégek, kísérők saját felelősségvállalása mellett lehet üzemeltetni és kizárólag gumitalpú papucsban! A nem megfelelő eszközök használatából adódó károkért, balesetekért az uszoda nem vállal felelősséget!

 

Tilos!

 • az uszoda hivatalos helyiségeibe (pénztár, gépház) érvényes belépővel is Tilos belépni, ott kizárólag az uszoda arra felhatalmazott dolgozói, illetve az uszoda vezetősége által felhatalmazott személyek tartózkodhatnak.
 • a szemetelés az uszoda teljes területén;
 • a dohányzás az uszoda teljes területén;
 • az öltözőkben, valamint a medencetérben étkezni;
 • az öltözőkben, valamint a medencetérben szeszesitalt, kábító-, vagy bódító hatású szert fogyasztani;
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő, mások nyugalmát zavaró módon viselkedni (beleértve az öltözőket, zuhanyzókat, közös tereket);
 • az uszoda területére élő állatot bevinni;
 • a medencéket, valamint a szaunát előfürdő (zuhany) nélkül igénybe venni;
 • a medencék vizét és a szaunákat bármely módon szennyezni;
 • a medencék széléről a vízbe ugrálni, a közönséget zavaró játékot folytatni;
 • a medencéket betegen, bőrbetegen, kábítószer hatása alatt, illetve alkoholos befolyásoltság esetén igénybe venni;
 • úszósapka nélkül a vízben tartózkodni, illetve úszni.
 • a medencetérbe utcai cipővel belépni;
 • törékeny vagy sérülést okozó tárgyat a medencékbe, illetve a medencék környékére vinni;
 • záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli uszodai dolgozónak az uszodában engedély nélkül tartózkodni.

 

Amennyiben a felsorolt kizáró ok valamelyike a belépés után válik ismertté, a vendég eltávolítható és erre akár hatósági közeg segítsége is igénybe vehető.

Mindazoktól, akik az uszoda berendezéseit, növényzetét, épületét rongálják, a medence vizét szennyezik, megfertőzik, az üzemeltető a károk, az elmaradt haszon megtérítését követelheti, ellene szabálysértési eljárás indítható és az uszoda területéről eltávolítható. Rendbontás esetén a műszakvezető, úszómester, illetve az alkalmazott őrök segítségét kell kérni. Az uszoda személyzete a szolgálati idő alatt „hivatalos személynek” minősül, ezért őket az kijáró védelem illeti meg.

Az öltözők használati rendje és értékmegőrzés:

 

 • Az uszodai szolgáltatást igénybe vevő vendég belépéskor belépő karórát kap. Az uszoda területén csak érvényes belépő karórával/karszalaggal lehet tartózkodni.
 • Amennyiben elveszítette belépő karóráját, a vendég köteles az okozott kárt megtéríteni.
 • Az uszoda területén talált ruházati- vagy egyéb értéktárgyakat az uszoda személyzetének kell leadni, amelyeket azok igazolt tulajdonosa a pénztárban vehet át.
 • Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi okmányának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt igazolnia. A talált tárgyakat, ruhadarabokat egy hónapnál hosszabb ideig nem áll módunkban megőrizni.
 • Az uszoda üzemeltetőjének felelőssége az uszoda területére bevitt, és őrizetlenül hagyott dolgokra, értéktárgyakra nem terjed ki.
 • Az öltözőszekrényekben elhelyezett, illetve az őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Az öltözőszekrényt nyitó műanyag karóra elvesztése esetén térítés fizetendő.
 • A szekrényekben nem tartható étel, ital, romlandó, fertőzésre alkalmas áru, tűz- és robbanásveszélyes, gyúlékony anyag, fegyver és annak minősülő tárgy, valamint állat. Az esetleges rongálás, zárcsere teljes költségét a vendégnek kell állnia.
 • A férfiak a női zuhanyozóba, míg a nők a férfiak számára kialakított zuhanyozókba nem léphetnek be.
 • Az 5. életévüket betöltött gyermekek az ellenkező nem számára kialakított zuhanyozókba nem mehetnek be.
 • A családi zuhanyzót kizárólag 10 éves kor alatti gyermekkel együtt lehet használni.

 

Panaszkönyv

Az uszodát látogató vendégek jogosultak a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végzők magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy panaszkönyvben (Vásárlók könyve) írásban megtenni.

A bejegyzést az üzemeltető érdemben köteles vizsgálni, és az intézkedésről a vendéget a bejegyzést követő 30 napon belül írásban tájékoztatni.

A Panaszkönyv az uszoda pénztáránál áll a vendégek rendelkezésére.

 

Elsősegélynyújtás

A vendéget ért esetleges sérülés, rosszullét, esetén az elsősegélynyújtás elsősorban az úszómesterek, műszakvezető feladata. Szükség esetén szintén az ő kötelességük haladéktalanul értesíteni a megfelelő szolgálatokat.

 

A szauna igénybevételének általános szabályai

 

A szaunát a kifüggesztett szauna házirend szerint, mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

A szauna padozatán törölköző használata kötelező!

A szaunát 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelet mellett használhatja.

A szaunák helyiségében tilos mások nyugalmát bármi módon zavarni!

A medencékbe merülés előtt kötelező a zuhany használata.

A szaunába ételt, valamint alkohol tartalmú italt tilos bevinni.

 

Tilos szaunázni:

 • lázas betegség esetén;
 • akut ízületi gyulladásban szenvedők számára nem ajánlott a szauna használata;
 • visszérproblémákkal küzdőknek, bizonyos hormonbetegségekkel vagy bármilyen fertőző betegséggel élőknek;
 • szív- és keringési rendellenesség, vesebetegség esetén;
 • 6 éves kor alatt;
 • alkoholos állapotban vagy kábítószer hatása alatt.

 

 

Záró rendelkezések

Aki a Házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi, és így megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően a biztonsági szolgálat az uszoda területéről kivezetheti, illetve hatósági közreműködéssel kivezettetheti.

Az uszoda házirendjét megsértő személy az uszoda területéről kitiltható.

Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék uszodánk kulturált és rendeltetésszerű használatát.

 

Hőségriadó

Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024.06.19-én szerdán 0 órától 22-én pénteken 24 óráig hőségriasztás van életbe, ezért a strand 1 órával tovább tart majd nyitva.

Tájékoztatás

Kedves Vendégeink!

2024.06.15-től az uszoda nyitva tartása megváltozik!

Hétfőtől Péntekig

5:30-20:00

Szombat

06:00-20:00

Vasárnap

07:00-20:00

Információk

2023.09.04-től a közönség számára hétköznapokon (hétfőtől - péntekig) 5:30-16:30-ig a sátras medencében 2 pályát a, a 33m-es medencében egész nyitva tartási időben 2 pályát biztosítunk.

Szombati napokon a közönség számára a főépületben 2 pályát biztosítunk a szabad helyek függvényében esetlegesen többet is, a sátras medencében a szabad helyek szintén a közönség rendelkezésére állnak.

Vasárnapi napokon a sátras medence zárva, kivéve rendezvények idején. 

Változás

VÁLTOZÁS

A sérült, illetve elhasználódott bérletet csak 3.000 forint díj megfizetése ellenében áll módunkban kicserélni.

2023.05.01-től vásárolt uszodai bérletek lejárati ideje a

vásárlás napjától számított 2 év.

A korábban vásárolt bérletek korlátlan ideig érvényesek.

Strand

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a strand 2024.06.15-én szombaton reggel 8 órakor megnyitja kapuit a strandolni vágyó vendégek részére.

Strandi idénybérlet igénylés

A 2024.évre vonatkozó strandi idénybérletek 2024.június 03. hétfőtől igényelhetőek az uszoda pénztárában.

Ha megőrizték tavalyi plasztik kártyájukat, akkor az igényléskor le kell adnia, melyre az idei szezonra szóló érvényesítő matrica kerül felragasztásra.

Új igénylő esetén (vagy ha nincs meg a régi kártya), akkor a korábbi évekhez hasonlóan fénykép leadásával igényelhető a strandi bérlet.

Minden esetben igényléskor adatvédelmi nyilatkozat kitöltése szükséges!

A szezonbérletek elkészülésének ideje 3-4 munkanap.

Pályabeosztás